Хто такі інженери-консультанти
Хто такі інженери-консультанти

Інженер-консультант - юридична особа, фірма або їх представники, що забезпечують інтелектуальний вклад, пов'язаний з «наданням послуг».
Інженери-консультанти - це підприємство незалежних, неупереджених, висококваліфікованих і досвідчених фахівців, які допомагають Замовнику в рішенні задач і здатні надати вичерпну інформацію і переконливіші аргументи по інвестиційним проектам у всіх видах споруди і навколишнього середовища.

консультант:
• Оцінює поставлені завдання Замовником;
• Надає повну інформацію Замовникові про можливі варіанти вирішення його завдання;
• Посилається на представників - постачальників обладнання, допомагає вигідно і доцільно для Замовника введення переговорів з постачальниками;
• Виробляє аудит (контроль) виконання робіт (якщо потрібно);
• Інформує клієнта про будь-якому потенційному конфлікті інтересів, який може виникнути при наданні послуг клієнту.

Інженери-консультанти - здійснюють багато інших видів робіт і послуг, що входять в область їх компетенції. Перш за все, вони виступають представниками Замовника і дотримують його інтереси.