Теоретичні і практичні аспекти FIDIC з питань підвищення якості.

Теоретичні і практичні аспекти FIDIC з питань підвищення якості.

 

 

Деякі теоретичні і практичні аспекти FIDIC з питань підвищення якості в будівництві

19 липня 2019 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ 529/2019 «Про деякі заходи щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг». Документ передбачає низку заходів, спрямованих на створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху, розвиток мережі якісних доріг, формування сприятливих умов для бізнесу.

Зокрема, до 1 січня 2020 року Кабінет Міністрів України  має забезпечити перегляд кваліфікаційних критеріїв, фінансових і технічних вимог до учасників публічних закупівель відповідно до найкращих світових практик. Крім того, мають бути створені умови для використання новітніх технологій та матеріалів під час будівництва, реконструкції, ремонту доріг, переглянуті відповідні нормативно-технічні документи з метою забезпечення європейської якості автомобільних доріг. 

Сьогодні вже кінець лютого 2020, але віз і нині там. Для того, щоб будівництво інфраструктури стало європейської якості, треба впроваджувати кращі європейські практики на всіх етапах будівництва, починаючи від планування до експлуатаційного утримання об'єкта інфраструктури.

В Указі Президента України чітко вказано, що замовники мають залучати на конкурсних засадах незалежного інженера-консультанта у сфері дорожнього будівництва (FIDIC) на етапах закупівель, виконання робіт, гарантійного обслуговування будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг.  Дійсно, практика FIDIC вважається кращою в світі.

Професійне співтовариство ставить багато питань: хто такі інженери-консультанти, як відбувається закупівля послуг інжинірингових компаній, які критерії відбору: ціна або якість? і багато ін.

 

Вас знайомить з деякими аспектами та  рекомендаціями FIDIC щодо підвищення  якості у будівництві  експерт-аналітик АІКУ Ольга Сенюк.

 

Якість у будівництві та політика FIDIC

Одними з найбільш часто використовуваних стандартних контрактів для міжнародних будівельних проектів є стандартні контракти, розроблені Міжнародною Федерацією Інженерів-Консультантів (FIDIC). 

FIDIC також розроблює та публікує допоміжні матеріали, такі як: докладні рекомендації щодо застосування контрактів та документи з кращої практики (політика FIDIC). 

Членами FIDIC є національні асоціації представників інженерно-консультаційної індустрії. Українським членом FIDIC є Асоціація Інженерів-Консультантів України. 

Стандартні контракти FIDIC засновані на міжнародній практиці; є добре збалансованими та постійно оновлюються у відповідність до потреб галузі; можуть використовуватись у різноманітних юридичних системах та легко адаптуються до умов певної країни; застосовуються для широкого діапазону проектів; впроваджують професійний інженерний нагляд; мають ефективний механізм вирішення спорів; обумовлюють безперервність проекту при виникненні спірних та невизначених ситуацій; мають визначеність та передбачуваність для іноземних інвесторів та МФО. Такий підхід сприяє створенню рівних умов для всіх учасників і забезпечує кращий контроль якості будівельних робіт.

Надзвичайно важливу роль у контракті FIDIC приділяється Інженеру. Згідно FIDIC Інженер не є повністю незалежним - він діє у якості представника Замовника від його імені і за дорученням відповідно до умов договору, є юридичною особою (компанією, крім випадків, коли контекст вимагає іншого) залученою за окремою консультаційною  угодою. 

Залежно від функції, яку виконує Інженер, його обов'язки можна розділити на два види: ті, що стосуються технічного нагляду за будівельними роботами та  ті, що стосуються вирішення претензій (досягнення угоди або справедливе визначення претензії) між Замовником та Підрядником.

При здійсненні нагляду, Інженер виконує адміністративні функції, що матимуть значний вплив на роботу Підрядника та успіх проекту - забезпечує  належне технічне виконання контракту та виступає в якості агента Замовника, несе відповідальність перед Замовником і отримує винагороду за виконання своїх завдань. 

Що стосується функції вирішення претензій, то вважається, що Інженер  займає чітку позицію нейтральності по відношенню до Замовника та Підрядника, як посередник, завдання якого – досягти угоди щодо претензій сторін без необхідності застосування будь-якої з інших форм врегулювання, що передбачені умовами контракту FIDIC.

Роль Інженера під час будівництва описана FIDIC за посиланням https://fidic.org/node/753

Політика FIDIC полягає в тому, що кожна сторона в процесі будівництва повинна виконувати свої зобов'язання щодо досягнення якості у будівництві, та націлена на запровадження систем управління якістю у будівництві для координування та керування діяльністю організації в забезпеченні послідовного дотримання необхідних стандартів якості.  

Керівництвом FIDIC з підвищення якості будівництва  (Improving the Quality of Construction - a guidefor actions, 2004 (http://fidic.org/node/751  та https://fidic.org/sites/all/themes/fidic/pdf/policy/Quality%20of%20construction.pdf)  рекомендований  підхід найкращої практики для досягнення належної якості будівництва та дії, які мають бути вжити кожною зацікавленою ​​стороною - Таблиця 1:

Уряд

Державні органи та  відомства, що діють у якості  Замовника

Підрядник

FIDIC

Створює сприятливе середовище в законодавчій та регуляторній базі, що передбачатиме:

- Процедури реєстрації професійних кваліфікованих осіб у відповідних категоріях

- Процедури визнання еквівалентної іноземної кваліфікації та реєстрації

 

 

Для досягнення найкращих результатів  має бути запроваджений підхід до систем управління якістю в будівництві, який  включатиме:

  • Визнання управління якістю необхідною умовою сталого будівництва

- Впровадження відбору на основі якості для закупівель консалтингових послуг та включення до критеріїв відбору наступних вимог:

  • впроваджена система управління якістю
  • впроваджена система управління на основі норм ділової етики 
  • впроваджена система екологічного управління
  • впроваджена система управлінняризиками
  • страхування професійної відповідальності
  • членство у визнаній організації відповідній професії чи галузі 

- Прийняття якісно орієнтованого процесу відбору для закупівлі підрядних контрактів

- Сприяння впровадженню стандартизованої документації для цілей:

  • застосування стандартизованих методів закупівель (контракт для надання консультативних послуг/договір підряду)
  • застосування стандартизованої тендерної та будівельної документації

Забезпечує значимість якості будівництва, що має становити складову частину тендерної пропозиції та будівельного процесу

  - Впроваджує системи управління якістю 

Забезпечує процедури для усунення недоліків, коли є невідповідність критеріям контролю якості та/або критеріям прийняття результатів будівельних робіт

- Забезпечує зворотний зв'язок з консультантами для покращення якості будівництва

 Підтримує та розвиває професійний трудовий потенціал та необхідні навчальні програми 

 

 

 

- Асоціації-члени FIDIC надають підтримку освітнім  та навчальним процесам  своїх членів

- Заохочує використання міжнародно прийнятих контрактних документів

 Допомагає в розробці стандартних специфікацій

 - Публікує та оприлюднює приклади поганої практики для можливості засвоєння необхідних уроків   

 

 


Особу увагу слід приділити технічним специфікаціям, які містять детальний опис робіт, що необхідно виконати в рамках будівельного проекту, та включають інформацію про матеріали, обсяги робіт, процес монтажу та якість виконання робіт. Метою специфікації є надання Підряднику всієї інформації, необхідної для розрахунку договірної ціни.

Специфікації розроблюються архітекторами або проектувальниками. Для надання технічної допомоги в розробці можуть залучатися Інженери проекту.

Одним з видів специфікацій є специфікація з якості, яка містить детальні вимоги, що визначають якість продукту, послуги чи процесу. Вимоги до якості у формі специфікації включаються до тендерних документів і містять адміністративні та процедурні вимоги щодо забезпечення та контролю якості, випробувань та перевірок необхідних для демонстрації відповідності визначеним або зазначеним вимогам.

FIDIC також наголошує на важливості застосування методів закупівель, які передбачають відбір професійних інжинірингових послуг (в першу чергу проектування) на основі критеріїв якості,  виходячи з кваліфікації, досвіду, професіоналізму та доброчесності, а не виключно ціни. Керівництво FIDIC «Відбір на основі якості для надання консультаційних послуг 2011» пояснює кращу практику відбору постачальників консультаційних послуг.

При відборі Інженера, Замовник визначає можливих претендентів з попереднього досвіду або керуючись рекомендацією національної асоціації інженерів-консультантів.

Європейська Федерація Інжинірингово-Консалтингових Асоціацій  (EFCA), що є європейською регіональною групою FIDIC, також рекомендує запровадити критерії якості (критерії відбору та присудження) в процедури державних закупівель інженерів-консультантів та підрядників для заохочення інновацій та досягнення високої якості результатів.

Варто зауважити, якщо найбільш економічно вигідна пропозиція (тобто якість) є важливою, то ціна у співвідношенні ціна/якість не повинна бути більше ніж 50%. Іншими словами, якщо ціна вища за 50%, то найбільш економічно вигідна пропозиція не спрацює в якості найкращої за результатами оцінки тендерних пропозицій. В ідеалі ціна не має бути вищою між 20 - 30% від якості. Наразі ціновий критерій згідно норм чинного законодавства України становить 70%.

Оскільки неможливо заздалегідь визначити якісні аспекти (тобто специфікацію) інтелектуальних послуг, якими є інжинірингові послуги, використання ціни як єдиного критерію не повинно використовуватися для цих послуг.

Забезпечення якості - це діяльність, дії та процедури, що виконуються до та під час виконання робіт, націлені на  запобігання недоліків, невідповідностей та забезпечення відповідності об’єкту будівництва визначеним вимогам. 

Контроль якості – це комплекс послуг, що передбачає проведення випробувань, перевірок, процедур та відповідних дій під час та після виконання робіт для оцінки відповідності завершеного будівництва визначеним вимогам.

В свою чергу, FIDIC розроблено чек-лист з визначення відповідності системі управління якістю, а проформи FIDIC містять спеціальні положення щодо процедур забезпечення якості (пункт 4.9 проформ) та контролю якості (положення пункту 7 проформ) - Таблиця 2:  

 

 

Інженер

Підрядник

Інженер приймає участь у процедурі  забезпечення якості та здійснює моніторинг щоденних заходів з контролю якості виконання робіт Підрядником, перевіряє відповідність  кресленням та специфікацій  контракту. Інженер також керує, координує та адмініструє всі заходи щодо забезпечення та контролю якості.

Підрядник має забезпечити відповідну якості матеріалів і виконання робіт вимогам креслень і специфікацій контракту.

Дотримання вимог системи забезпечення якості не звільняє Підрядника від виконання ним будь-яких обов'язків та від будь-якої відповідальності відповідно до контракту.

Забезпечення якості 

Інженер уповноважений проводити аудит будь-яких аспектів системи забезпечення якості Підрядника.

Аудит системи управління якістю Підрядника (передбачає наявність плану аудиту), зразків та перевірка робіт є однією з функцій Інженера - функції з технічного нагляду.

Інженер може надіслати повідомлення з вимогою від Підрядника переглянути систему управління якістю для виправлення та усунення будь-якої невідповідності для належного впровадження. 

 

 

 

Згідно пункту 4.9.1 проформ FIDIC від 2017 року Підрядник зобов'язаний розробити та  впровадити систему управління якістю (QM) для підтвердження відповідності умовам контракту,   описати методи виконання робіт, технічні можливості, структури управління та організації персоналу, які покликані забезпечити належне виконання робіт відповідно до креслень і специфікації,  та надати Інженеру  протягом 28 днів з дати початку робіт. Система управління якістю має відповідати положенням, зазначеним у Вимогах Замовника (Жовта та Срібна книги) або Специфікації (Червона книга).

На додаток до системи управління якістю, Підрядник повинен підготувати та впровадити систему перевірки відповідності (CVS), щоб продемонструвати, що проектна документація, матеріали, устаткування, виконання та якість робіт, цілком відповідають умовам контракту (п. 4.9. 2).

Система перевірки відповідності має узгоджуватися з положеннями, зазначеними у Вимогах Замовника або Специфікації  та включати методи звітування про результати всіх перевірок та випробувань, проведених Підрядником.  Процедура в пункті 7.5 (стосується недоліків та невідповідностей) застосовується у випадку виявлення невідповідностей умовам договору підряду при проведенні перевірок та випробувань. Підрядник також готує та подає Інженеру/ Замовнику набір перевірочної документації на відповідність робіт, повністю складену та зібрану, як описано у Вимогах Замовника/ Специфікаціях, або, якщо це не передбачено, будь-яким способом, прийнятним для Інженера/Замовника.

Контроль якості 

Інженеру надається необмежений доступ в лабораторні приміщення та інші місця відбору зразків, інспектування або проведення випробувань з метою перевірки процедур контролю якості.

Інженер:

- зобов'язаний завірити свідоцтво про проведенні випробування, складене Підрядником, або видати йому відповідне свідоцтво

- інформує Підрядника про процеси або процедурах, які не відповідають вимогам щодо відбору, інспектування або випробування зразків

- може дати вказівку про проведення повторних випробувань, тоді  
випробування повинні бути проведені повторно в тих же умовах і з дотриманням тих же вимог.

Підрядник забезпечує:

- належну організацію, управління та обладнання, які необхідні для досягнення і оцінки якості

- ефективне функціонування своїх систем контролю, включаючи персонал, лабораторію, транспорт і обладнання, необхідне для відбору, випробування і перевірки матеріалів

- проведення відбору зразків, випробування матеріалів і перевірку якості виконання робіт згідно креслень і специфікацій. 

Підрядник зобов'язаний направити Інженеру звіти про проведенні випробувань, завірені в установленому порядку.

 

 

 

Пріоритетним напрямком із забезпечення якості робіт є також залучення незалежних випробувальних лабораторій.  

Вважається, що незалежне тестування забезпечить неупереджений процес і, таким чином, кращу впевненість у результатах випробування. Лабораторії третьої сторони також залучаються для запобігання можливості обману та порушень або коли існують значні ризики помилкових результатів внаслідок маніпуляцій.

Більшість спорів у будівельному договорі виникає через якість будівельних робіт. Аналіз судової практики показав, що сторони, що суперечать - Замовник та Підрядник - по-різному розуміють якість та вимоги, що застосовуються до якості, та мають різні очікування.

Критерії оцінки забезпечення якості у будівництві

Для оцінки забезпечення якості у будівельному підряді має бути визначений набір критеріїв, що відображають гарантію якості будівельних контрактів.  Приклад таких критеріїв наведено у Таблиці 3:

Назва критерію

Опис

Обмеження строків виконання робіт

 

Серед основних причини несвоєчасного виконання будівельних робіт найважливішими є: помилки в проектній документації, неналежна кваліфікація персоналу, погодні умови, неналежний нагляд та моніторинг будівельних робіт. Більшість причин встановлює договірну цивільно-правову відповідальність Підрядника за якість робіт.

Зобов'язання діяти з належним старанням і обережністю

 

Приймаючи завершені роботи, Замовник повинен діяти обережно, а це означає, що він має оглянути об’єкт на предмет наявності недоліків. Процедури технічного нагляду за будівельними роботами – це фактично візуальні процедури, а візуальне виявлення недоліків у будівництві потребує участі різних зацікавлених сторін та фахівців. 

Для ретельного проведення випробувань часто застосовуються різні інженерні засоби, такі як 3D-лазерні сканери, фотограмметричні засоби та інші, для яких потрібні висококваліфіковані фахівці та спеціалізоване обладнання.

Відхилення від нормативних документів та умов договору

 

Підрядник повинен виконувати будівельні роботи відповідно до вимог, що застосовуються до якості будівельних робіт, та вимог безпеки, що встановлені технічними будівельними регламентами. Причини відхилень від нормативних документів можуть відрізнятися, тоді як наслідки відхилень можуть спричинити різні небажані результати: несвоєчасне виконання будівельних робіт, підвищення ціни будівельних робіт, виникнення додаткових будівельних робіт тощо.

Контракти  FIDIC містять положення щодо відповідності виконаних робіт цільовій меті, зазначеній у договорі. Відповідно до FIDIC, якщо Замовник виявить відхилення від умов договору, які можуть погіршити якість робіт або будь-які інші недоліки, він негайно повідомляє про це Підрядника та Інженера.

Відповідальність Підрядника за якість робіт продовжує діяти і після закінчення строку підряду протягом повного гарантійного терміну.

Якість матеріалів

Підрядник оцінює придатність матеріалів для використання відповідно до їх сертифікатів відповідності.

Додаткові та непередбачені роботи

Під час виконання будівельного договору можуть виникнути непередбачені додаткові роботи, що призводить до необхідності перегляду договірної ціни на виконання будівельних робіт, встановленої договірними сторонами, можливої зміни графіка виконання робіт  та якості робіт.

Розрахунок ціни на будівельні роботи та її коригування є однією з найважливіших складових частин будівельного договору. Очевидно, що додаткові та непередбачені роботи безпосередньо впливають на кінцеву ціну та якість будівництва, а тому вони повинні бути належним чином обумовлені у договорі.

 

Ми  будемо продовжувати знайомити всіх зацікавлених з теоретичними та практичними аспектами  FIDIC з питань підвищення якості у будівництві.

Адрес

Свяжитесь с нами