Історична довідка AECU

Становлення професії інженера-консультанта почалося в XIX столітті в Європі.

 

На початку XIX століття інженери виконували весь обсяг робіт, пов'язаний з проектуванням, будівництвом і здачею об'єкта в експлуатацію.

У Росії того часу подібні функції виконували архітектори, які проектували, керували будівництвом і здавали готовий об'єкт замовнику.

В середині 19 століття, в зв'язку з ускладненням будівельних проектів і залученням до їх виконання все більшої кількості учасників, стала виділятися професія інженера-консультанта, який наймався замовником в якості незалежного консультанта по поставкам і будівництва.

Незалежні інженери-консультанти не мали власності в об'єктах, що будуються і не були пов'язані договірними відносинами з підприємцями і будівельними компаніями. Вони продавали замовникові свої інженерні знання і досвід, забезпечуючи найкращий вибір підрядників, постачальників будівельних матеріалів обладнання за рахунок свого незалежного статусу, який гарантував те, що вони не представляли інтересів будь-яких виробників, постачальників і підрядників.

З бурхливим розвитком на початку ХХ століття інституту інженерів-консультантів виникла необхідність в координації їх діяльності.

З цією метою в ряді країн були створені національні асоціації інженерів-консультантів, первинним завданням яких була вироблення єдиних стандартів якості послуг, що надаються незалежними інженерами консультантами. У 1903 році утворюється асоціація інженерів-консультантів в Німеччині, в 1904 - в Данії, в 1905 - в США, в 1908 - у Великій Британії, далі в Бельгії, Нідерландах, Швеції, Франції і т.д.

У 1914 році була створена Польсько-Російська асоціація інженерів-консультантів, але після революції в 1917 році припинила своє існування.

Подальший розвиток міжнародних зв'язків і формування інтернаціонального інвестиційно-будівельного ринку викликало необхідність в обміні досвідом і координації діяльності інженерів-консультантів різних країн.

У 1913 році, в ході проведення міжнародної промислової виставки в Бельгії, з ініціативи національних асоціацій Бельгії і Франції відбувся перший конгрес інженерів-консультантів, на якому була заснована Міжнародна федерація інженерів-консультантів - ФІДІК (FIDIC - абревіатура назви федерації французькою мовою: Federation Internationale des Ingenieurs Conseils).


Спочатку діяльність ФІДІК була націлена на створення міжнародної методологічної бази регламентації діяльності інженерів-консультантів.

 

Згодом функції Міжнародної федерації інженерів-консультантів розширилися, і зараз ФІДІК основні зусилля концентрує на розробці і публікації типових умов контрактів для використання з метою регулювання взаємовідносин учасників міжнародних інвестиційно-будівельних процесів.


В даний час (2007 рік) до складу ФІДІК входять національні асоціації 79 країн. Це близько 40000 компаній зі штатом понад 3 млн.сотрудніков. Щорічно освоюється приблизно 280 млрд. Доларів США.

Асоціація «Інженерів - консультантів України» (на англ. Association of Engineers - Consultants of Ukraine скорочено AECU) заснована 20 березня 2008 року.

10 квітня 2008 року в Москві відбулися збори керівників національних асоціацій країн СНД з метою обміну думками з питань, пов'язаних з розробкою концепції розвитку індустрії інженерного консультування на пострадянському просторі. Підписано угоду про створення Федерації асоціацій інженерів-консультантів, засновниками якої стануть національні асоціації інженерів-консультантів країн членів СНД.

Інтереси України представляє Асоціація «Інженерів - консультантів України» (див. Посилання http://www1.fidic.org/regions/)

Нагадаємо, що поки в Україні немає положення (зводу правил) про договори підряду, обов'язкового для всіх учасників інвестиційної діяльності, і встановленого єдиного тексту договору підряду. У більшості зарубіжних країн такі документи існують.

Іноземні кредитори, інвестори, замовники і підрядники при будівництві виробничих об'єктів, будівель і споруд соціальної сфери воліють працювати з використанням міжнародних стандартів і форм контрактів (договорів). В основі цих стандартів лежать документи FIDIC (французька абревіатура Міжнародної федерації інженерів-консультантів).