Центр акредитації

Центр акредитації

 

Субъекты инвестиционной деятельности обязаны соблюдать государственные нормы и стандарты в строительстве, порядок  которых определяется законодательством Украины, в случае государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов в строительстве.

Суб'єкти інвестиційної діяльності зобов'язані дотримуватися державних норм і стандартів в будівництві, порядок яких визначається законодавством України, в разі державної підтримки при реалізації інвестиційних проектів в будівництві.

При здійсненні інвестицій в будівництво на території України за рахунок власних коштів Замовника суб'єктам інвестиційної діяльності (резидентом або нерезиденти України) тільки рекомендується дотримуватися діючих державних норм і стандартів України.

 Чинне законодавство України зобов'язує застосування типових форм первинних облікових документів у будівництві за державні кошти, або при державній гарантії фінансування цього проекту.

Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджені наказом Мінрегіонбуду України від 31.12.2010р. № 573, призначені для практичного застосування, розроблені відповідно до чинного законодавства України, є методичним посібником і не носять директивного характеру.

У Декларації про державний суверенітет, першому конституційному акті незалежної України, Україна висловила визнання концепції примату міжнародного права.

В Україні немає положення (зводу правил) про договори підряду, обов'язкового для всіх учасників інвестиційної діяльності та встановленого єдиного тексту договору підряду.

У міжнародному законодавстві такі документи існують. Контракти на виконання будівельних робіт на умовах міжнародного договору підряду в сфері будівництва розроблені Міжнародною федерацією інженерів-консультантів (FIDIC).

Кредитори, інвестори, замовники і підрядники при будівництві виробничих об'єктів, будівель і споруд соціальної сфери використовують міжнародні стандарти і форми контрактів (договорів). В основі цих стандартів лежать документи FIDIC. Тому форма розрахунків по платіжних сертифікат (проформи FIDIC) є найбільш прийнятною при здійсненні розрахунків між Замовником та Генпідрядником і не суперечить чинному законодавству України.

Специфіка українського будівельного законодавства, безумовно, вимагає внесення значних змін до контрактів FIDIC для їх адаптації та можливості використання в Україні. Звичайно, це вимагає кваліфікованої юридичної допомоги як для замовника, так і для підрядника.

 Компанії і фахівці, які здійснюють технічний та авторський нагляд за об'єктами будівництва з використанням міжнародних стандартів і документообігу FIDIC зобов'язані пройти відповідну міжнародну і державну акредитацію, дозвіл на виконання відповідних послуг.

На базі АІКУ створений Міжнародний центр експертизи та моніторингу і центр Акредитації.

 Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 437 від 27.08.2012р. створено Міжвідомчу робочу групу з удосконалення нормативно-правової бази в сфері будівництва по впровадженню типових форм контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (ФІДІК).

Робоча група у тримісячний термін зобов'язаний провести аналіз положень типових форм контрактів ФІДІК та надати пропозиції щодо внесення змін до нормативно - правових актів чинного законодавства України.

Президент АІКУ, член Міжвідомчої
робочої комісії Міністерства
регіонального розвитку, будівництва
 і житлово-комунального господарства України Я. Щигурова