Трохи про головне

Останнім часом дуже часто звертаються з питаннями з приводу особливостей застосування проформ FIDIC в Україні. Багато хто , помилково приймають проформи FIDIC як нормативно - законодавчий документ. Слід зрозуміти, що проформи FIDIC рекомендовані до застосування. Це найпопулярніші типові форми комерційних контрактів в будівництві, мають репутацію зразків найкращої міжнародної ділової практики.

Ми виділили деякі питання в групи і вирішили дати ряд публічних роз'яснень. Роз'яснення підготовлені експертами АІКУ з використанням матеріалів FIDIC, консультацій і публікацій колег з національних асоціацій інших країн.

Перша група про способи роботи з проформами і мовою застосування.

 

Коротко про способи роботи

з проформами FIDIC і вимоги до мови при реалізації проекту.

 

Існує кілька способів роботи з основними частинами контракту згідно FIDIC. Положення, які будуть застосовні в більшості випадків (але не обов'язково у всіх), включаються в розділ «загальні умови». Решта положень - ті, що залежать від конкретної ситуації, - відносяться до розділу «особливі умови». У процесі підготовки конкурсної документації і переговорів з переможцем торгів перекроюються не тільки окремі пункти, але часом і цілі статті конкурсної документації. Це необхідно для того щоб договір адекватно відображав баланс інтересів в кожному конкретному випадку. Слід звернути увагу на техніко-юридичний метод фіксації узгоджених змін і їх внесення в типовий договір. Можливі два шляхи вирішення цієї проблеми.

 І. Очевидний метод: внести зміну в сам базовий текст відповідної книги FIDIC, включення в нього потрібних норм і виключення непотрібних. Позитивною рисою цього підходу є те, що в результаті всіх правил, що регулюють відносини сторін, закріплюються в одному документі. Такий документ зручно використовувати. При внесенні змін до типових умов договору легко помітити й усунути протиріччя як редакційного, так і правового характеру. Однак на практиці такий метод драфтінга застосовується рідко. Пов'язано це крім іншого, з тим, що професіонали воліють зберігати традиційну таксономию типових умов.

ІІ. Найчастіше використовують інший спосіб. Загальні умови залишаються незмінними. Адаптація до конкретних умов проводитися шляхом зміни загальних умов. До загальних умов додаються один або кілька додаткових документів, що представляють собою «зміну і доповнення» до типових умов. У таких випадках на оригінальні типові умови FIDIC посилаються як на загальні умови, а на зміни і доповнення до них як на особливі умови. Згадувані вище методичні матеріали, додатки до типових умов FIDIC є відмінною основу для складання договору в цілому, особливо якщо стоїть завдання надати договору саме ті стандартні риси, які вказані в додатку.

На ряду з загальними та особливими умовами складається і третій документ-власне сам договір будівельного підряду або контракт. У ньому фіксуються комерційні умови: ціна і спосіб розрахунків, порядок внесення змін і доповнення до договору, терміни виконання робіт, санкції (штрафи, неустойка тощо), гарантії, арбітражне застереження і застосовне право.

 Отже, в повному обсязі договір будівельного підряду тут складається з пакету документів.

 До використовуваному при реалізації проекту мови застосовуються формальні вимоги. Слід розрізняти мову договору і мову взаємовідносин сторін. Мова договору - це мова, якою складено сам контракт. Аутентичним виданням умов FIDIC, є текст тільки на англійській мові. Є офіційні тексти, схвалені FIDIC які є перекладами, але їх тлумачення може відрізнятися від оригінального тексту. Замовник, при підготовці тендерної документації може покласти в основу взаємовідносин сторін текст умов FIDIC на будь-якій інший мові, якщо до цього його зобов'язує національне законодавство. Отже, при підготовці тендерної документації важливо спеціально обумовити не тільки редакцію, а й мову підлягає застосуванню версії умов FIDIC, яка буде використовуватися в якості тексту контракту, або, включатиме екземпляр відповідної документації до складу тендерної документації.

Не виключено, що різні складові частини контрактної документації будуть викладені на різних мовах. Наприклад, текст загальних і особливих умов доступна лише англійською мовою, а сам контракт і інша тендерна документація на національній мові місця реалізації проекту.

Все ж найчастіше контрактну документацію складають на двох мовах - мовою країни замовника і англійською мовою або мовою країни найбільш ймовірного підрядника.

 У такій ситуації, важливо визначити який текст буде основним, щоб уникнути подвійного тлумачення умов договору в залежності від мови. Включення умов про те, що обидва тексти мають однакову юридичну силу - невдале рішення, яке може привести до ускладнень через не стикування тексту на різних мовах це може загальмувати або навіть зупинити реалізацію проекту. Неточності, невиразність і помилки в перекладах можуть навіть призвести до недійсності контракту як такого або його окремих положень. Тому FIDIC рекомендує користуватися оригінальною англійською версією.